Thinking School
Learning Management Systems
(LMS Thinking School)

LMS Thinking School không chỉ là hệ thống mà là giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp và trường học

Tiết kiệm 70% cơ sở vật chất, phòng ốc cho giảng dạy

Giảm tải 65% việc giảng dạy cho giảng viên

- Hệ thống tích hợp các thành phần: tự học, học cùng giảng viên, đánh giá/kiểm soát
- Có mặt trên mọi thiết bị từ máy tính đến điện thoại
- Xây dựng và phát triển nội dung dễ dàng (sẵn có và phát triển thêm)
- Giải quyết những vấn đề căn cơ của đào tạo (tổ chức, chấm bài, nộp bài,điểm danh, tổng kết..)
- Dễ dàng quản lý, đánh giá, chứng minh chất lượng đào tạo thông qua hệ thống quản lý

Hệ thống đã được công nhận bản quyền

01. Hệ thống học trực tuyến
E-LEARNING

02. Phòng học trực tuyến
LIVESTREAMING

01. Hệ thống học trực tuyến
E-LEARNING

02. Phòng học trực tuyến
LIVESTREAMING

4 thành phần

LMS Thinking School

Video giới thiệu 4 thành phần của hệ thống
LMS Thinking School

Đối tác đang sử dụng LMS Thinking School

Khách hàng khác

Liên hệ tư vấn

Hotline: 0909 00 64 09

Email: info@thinkingschool.vn

Website: https://thinkingschool.vn/

Đăng ký trải nghiệm hệ thống
LMS Thinking School

TOP